24 януари 2011

Вакумиране на климатик.

Защо е необходимо вакумирането на климатика по време на монтажа?
Защото така пише в инструкциите.

Какво се постига с вакумирането на климатика по време на монтажа?
Когато климатика се вакумира от тръбите и вътрешното тяло се изтегля въздуха, водата и водните пари за да се предпази външното тяло от навлизане в системата.


Какво е вакуумиране?
Вакуумното сушене (Вакуумиране) е създаване на подналягане, чрез използването на “вакуум” помпа, вътре в тръбният път за да се изпари влажността и да се изхвърли извън системата.

При нормлно атмосферно налягане (760mmHg) точката на кипене (изпарявайки се) на водата е 100°C . Ако се създаде подналягане (вакум) вътре в тръбите чрез  използване на ”вакум” помпа точката на кипене бързо ще се намали . Влагата ще започне да кипи дори и при 10°C , а не при 100°C.
Графиката показва как когато външната температура е 10°C , степента на вакуум трябва да се понижава до -755mmHg ,за да започне процеса на кипене (изпарение) на водата.
Това ни показва, че за да имаме Вакумно сушене трябва да постигнем подналягане (Вакум) под -755mmHg, (5Tora) или (667Pa).
  източник : http://www.klimatik.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар